Latvijas izglītības sistēmā šobrīd ļoti aktuāla problēma ir skolēnu priekšlaicīga mācību pārtraukšana. Arī Gulbenes Vakara (maiņu) vidusskola 2017./ 2018. mācību gadā ir aktīvi iekļāvusies Eiropas atbalsta projektā  AM Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”. Skolotāji uzskata, ka tie pasākumi, kas paredzēti projektā, lai novērstu riskus pamest mācības, galvenokārt ir tādi, kas reāli var palīdzēt skolēnam iegūt lielāku motivāciju, un tie sniedz materiālu atbalstu, lai mazinātu šo risku.

Gulbenes Vakara (maiņu) vidusskolas pedagogi uzsver, ka visvairāk skolēniem ir nepieciešams materiālais atbalsts ,piešķirot viņiem brīvpusdienas un atmaksājot transporta izdevumus no mājām līdz skolai un otrādi.
Tā šī mācību gada I semestrī Eiropas atbalstu saņēma 10 šīs skolas audzēkņi. 10 skolēniem tika piešķirtas brīvpusdienas no tiem 2 skolēniem atmaksāja transporta izdevumus līdz mācību iestādei un atpakaļ. II semestrī šādu atbalstu jau saņem 16 šīs skolas audzēkņi,proti,3 skolēniem atmaksā transporta izdevumus un 16 skolēniem ir piešķirtas brīvpusdienas.
Skolēni šo Eiropas projekta atbalstu vērtē ļoti pozitīvi, jo tas motivē mācīties un iegūt vidējo  izglītību.

PROGRAMMAS

Litenē

31011013

Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena neklātienes programma

Rankā

31011013

Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena neklātienes programma

Gulbenē

31011012

Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma

Stundu saraksti, pārbaudes darbi. Skolēniem un skolotājiem.
Uz sarakstiem

Aktualitātes

Aktuāli

Ziņojums. Ziņojumu atvērt šeit: Rezultātu ziņojums

Patriotu nedēļa

Raiņa un Aspazijas jubileja

See all our news

Mēs skaitļos

0
Skolotāji
0
Skolēni
0
Austākā izglītība
0
Maģistri